GUZEL KONUSMA VE DIKSIYON EGITIMI

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİMİ

DİKSİYON : Güzel ve doğru konuşma sanatıdır. Diksiyon, seslerin sözcük durak ve vurguların hakkını vererek konuşma sanatıdır.

Eğitimin İçeriğinde Genel Olarak Neler Var?

1-) Nefes farkındalığı; Bütün kadim inanç sistemlerinden, çağdaş kişisel gelişim programlarına kadar, ilk öğretinin her zaman nefes olması, rastlantıdan öte bir anlam taşıyor. Gıdasız 40-50 gün, susuz 7-8 gün yaşayabiliriz. Oysa hava ile ilişkimiz dakikalar hatta saniyelerle sınırlı. İşte bu kıymetli yaşam kaynağını doğru kullanma tekniklerini öğreniyoruz.

 

2-) Ses farkındalığı; etkin bir ses kullanımının, düşüncelerin aktarılmasından öte, karşınızdakilerin ikna edilmesinde, düşüncelerinin değiştirilmesindeki payı bugün çok daha iyi anlaşılmış bulunuyor. Bu eğitimde etkin bir ses kullanımı için pratik ve kalıcı uygulamalar sizi bekliyor.

 

3-) Fonetik, diksiyon; Ortak bir konuşma dili oluşturma yolunda ilk önemli adım, Türkçe sesleri doğru çıkarmakla başlar. Genel bilginin aksine Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Sesler, heceler, kelimeler ve cümlelerle, vurgularla, tonlamalarla konuşmadaki yorum becerimizi geliştiriyoruz.

 

4-) Konuşma sanatı; konuşma hayatı değiştirmek üzere atılan ilk adımdır. Konuşmayı güzelleştiren ve çirkinleştiren unsurlar, topluluk önünde konuşma korkusunu yenmek, bedeni “konuşturmak”… Bol bol uygulama imkanıyla konuşmada profesyonelliğe atılan ilk adımlar…

Amaç:

* Katılımcıların, topluluklara  kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmak.

* İnsanları ve düşünce modellerini tanımak

* Konuşmalarda ses tonunu, nefesini, süresini ayarlayabilmek.

* Bedensel duruş, göz teması, jest, mimik ve hareketlerin etkili bir şekilde kullanımı.

* Konuşmalarda, ikna etme metotlarını etkin bir şekilde kullanabilmek

* Hitabet ve konuşma tekniklerinin öğretilmesi

* İnsanlarla ve topluluklar karşısında rahat konuşma becerilerinin kazanılması

* İnsanları sizin gibi düşündürebilme becerilerinin kazandırılması

* Görüşlerimizi paylaşmayan kişiler, gruplar karşısında konuşma

 

İçerik:

 

* Kendini ve başkalarını tanıma

* Toplum önünde iletişimde ve konuşmada rahat olma becerisinin kazandırılması

* Hafıza uzmanlığı eğitimi

* Güzel ve etili konuşma

* Etkili giriş ve ikna etme yolları

* Hitabet ve etkili iletişim teknikleri

* Konuşmada sihirli formüllerin kullanılması

* İnsanları ve düşünce modellerini tanıma

* Sorunlarla baş edebilme yolları

* Çeşitli topluluklara hitab etme ve kendini Kabul ettirme yolları

* Mülakat ve ikili görüşme

* Toplantı yönetimi

* Sunum teknikleri

* Doğaçtan konuşma asalak ve parazit sözcüklerden arınma

* Diksiyon eğitimive temel kuralları

* Topluluk ve şahıs karşısında konuşurken diyafram ve soluğun etkin duruma getirilmesi

* Ses eğitimi

* Etkileyici bir sesle konuşma becerisinin kazandırılması

* Türkçenin ünsüzlerinin ve Türkçenin ünlülerinin doğru çıkarılış biçimlerinin ve  <Ğ> ile kullanımın öğretimi

* Yazı dili ve konuşma dili arasındaki ayırımlar

* Dil ve dudak kaslarına esneklik kazandırma ve  akıcı konuşmanın sağlanması

* Süre, tonlama,ezgi,vurgu,ulama,kavşak,durak gibi konuları kapsayan  bürün dizgesinin öğretimi

* Sözlü özlü anlatım çeşitliliğinin sağlanması

* Beden dili eğitimi

* İnsanlar arsındaki sınıflar ve alanlar

* Elle ve kollarla yapılan jestler

* Mizah ve jest kullanımı

* Oturuş pozisyonları ve anlamları

* Sınır belirleme ve sahiplenme jestleri

* Küçültücü jest ve mimikler

* Nefes Teknikleri

* Topluluğun önünde konuşurken soluğun denetimi,

* Ses Nedir ? Sesler kaça ayrılır ?

* Sesi ısıtma alıştırmaları

* Sesin nitelikleri

* Sesin özellikleri

* Ses geliştirme alıştırmaları

* Ses yüksekliği kontrolü

* Sesin etkili kullanımı

* Vokallerin ve konsonların doğru çıkarılış biçimlerini,

* Artikülasyon boğumlama sorunları

* Daralma kuralı

* -ğ konusu

* Açık -e ve kapalı -e

* Kalın ve ince sesler

* Uzun okunan sesler

* Kısa okunması gereken sesler

* Parçalar üstü ses birimleri

-Vurgu

-Ulama

-Tonlama

-Durak

-Kavşak

* Tekerleme Çalışmaları

Popüler Etiketler