FINANS EGITIMI

FİNANS EĞİTİMİ

Finans; Genel olarak bir şirketin para ve kredi konularıyla ilgili faaliyetlerini düzenlemek veya yönetmeyle ilgili olan bilim, sanat ya da sistemine verilen genel addır. Ayrıca; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir. Bireysel ve İşletme finansı olarak 2’ye ayrılır.

Türkiye finans eğitimine yeni yeni önem vermeye başlasa da özellikle İsveç,Norveç gibi kuzey ülkeleri çok uzun yıllardır finans eğitimi’ne önem veriyorlar, sizce de şuan bulundukları maddi konumları bunun bir göstergesi değil mi ? Türkiye ne zaman finans eğitimine önem vermeye başlarsa, ancak o günden sonra tam bir gelişmişlik düzeyi yakalamaya başlayacaktır.

1-) Bireysel finans

Bireysel finans bir kişinin ya da ailenin bütçe, sigorta, tasarruf, yatırım, kredi gibi konularda kararları ve aktiviteleridir. Kişiyi ya da aileyi belirsizliklerden ve risklerden korumaya çalışır. Uzman kurumlardan yardım alınabildiği gibi çeşitli bireysel finans yazılımları da kullanılabilir.

2-) İşletme finansı

İşletme finansı ya da finansal yönetimin amacı bir işletmenin aktiviteleri için fon sağlamaktır. Finansal yönetim genellikle karlılık ve riskin dengelenmesini gerektirirken, işletmenin kazancını ve değerini en yükseğe taşımaya çalışır.

Eğitimin amacı;

işletmelerin özellikle muhasebe ve finans dışındaki birimlerinde çalışanlarının temel finans konularındaki bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Hedef Kitle

Yönetici, yönetici adayları ve ilgili diğer çalışanlar.

Yöntem

Eğitim seminer/anlatım, tartışma şeklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcı her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Eğitimin Içeriği

Finansal Amaç ve Fonksiyon

*Finansman işlevleri

*Finansal amaç

*Finansal fonksiyon

Finans – Muhasebe Ilişkisi ve Temel Muhasebe Bilgileri

*Finans muhasebe ilişkisi

*Muhasebe kavramları

Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi

Temel Kavramlar

*Tahakkuk esası – Nakit Esası

*Maliyet – Gider ve Yatırım Kavramları

Temel Mali Tablolar

*Finansal analiz

*Oran analizleri

*Yatay-dikey ve eğilim analizleri

*Faaliyet ve finansal kaldıraç analizleri

*Kırılma noktası (Kara Geçiş) analizleri

Faiz ve Paranın Zaman Değeri

*Faiz oranını oluşturan etkenler

*Nominal ve reel faiz hesaplamaları

*Faiz getiri ve vade ilişkisi

* Paranın zaman değeri

-Net bugünkü değer

-Gelecek değer

-Annuite hesaplamaları

Yatırım kararlarının değerlendirilmesi

*Geri ödeme süresi analizi

*Iç karlılık oranları analizi

*Net bugünkü değer analizi

Işletme bütçeleri, kontrol ve revizyona genel bakış

Işletme bütçeleri ve yönetim.

Işletme bütçelerinin amaçları

Işletme bütçelerinin yarar ve sakıncaları

Işletme bütçelerinin temel prensipleri

işletme bütçelerinin başarılı olma koşulları

Işletme bütçelerinin temel ayrımı, bütçe çeşitleri ve bütçe sistemi.

Bütçe hazırlanması esnasında kullanılan bütçeleme teknikleri…

Popüler Etiketler