EKONOMI EGITIMI

Ekonomi Eğitimi

Ekonomi; Güncel olarak; sistem ekonomi sistemi olmuştur, ekomi ve finans bağlantılı bir program izleyen ülkeler ise başarıyı yakalamak eğilimindedirler. Burada ekonomiyi islam ekonomisi olarak uygulamaya çalışan ülke yönetimimiz, diğer ülkelerden biraz daha farklı bir ekonomik açıdan dünyaya baksalar da, genel sistem tüm ekonomileri makro ekonomi düzeyinde bir arayaya getirmektedir. Ekonomi bakanlığı gerekli ekonomik göstergeleri yayınlatıyor olsa da bu göstergeleri anlamak bile bazen ekonomi alanında eğitim almak ile ancak mümkün olmaktadır. Ekonomi haberlerini anlamak, ekonomi haberlerini takibedebilmek, televizyonu açtığınızda ekonomik verileri anlayarak takibedebilmek çok önemlidir. Bu yüzden ekonomi eğitimleri son yıllarda yükselen bir eğitim ihtiyacı eğilimine sahiptir.

Eğitim odaklarımız ise;

-Genel mikro ekonomi

-Genel makro ekonomi

*Üretim,*Dağıtım,*Ticaret, *Tüketim gibi İthalat ile İhracata da ekonomik gözle bakabilmeyi kolaylaştıran eğitimlerin tümüdür.

Ekonomi; Üretim, ticaret, dağıtım ile tüketim, ithalat ile ihracattan oluşan insan aktivitesidir.İhtiyaçlarımızı karşılamada yaptığımız her türlü faaliyetten oluşur. Ekonomi belli bir bölgedeki ekonomik sistemden oluşur. Sistem ise o bölgedeki işgücünü ve sermayeyi hatta doğal kaynakları;üretim ve ticaret ile dağıtımda rol almış ekonomik kuruluşları ve o bölgedeki mal ile hizmetlerin tüketimini içermektedir. Bir ekonomi *teknolojik evrim, *tarih ile *sosyal organizasyon ve *coğrafya, *doğal kaynaklar, *gelir ve *ekoloji gibi ana faktörlerin birleşmesiyle oluşur.

Küreselleşen dünyada toplumlarekonomiler ve işletmeler arasındaki mesafeler azalmaktadır. Dolayısıyla bunların birarada ve uyum içinde olmuş olmalarının ve gelişmelerinin koşulları yeniden ifadelendirilmektedir. Bu bağlamda ekonomi eğitimi, uluslararası ortamlarda etkin roller üstlenebilmenizi sağlamaktadır. Ekonomi eğitimi görmüş kişiler; hem özel sektörde, hem kamu sektöründe hem de sivil toplum örgütlerinde görev alabilirler. Uluslararası şirketlerin *ithalat, *ihracat, *muhasebe, *finans, *üretim, *personel, *pazarlama, *satış, *araştırma, *idari işler, *insan kaynakları ve diğer bölümlerinde, ticaret ve sanayi odalarında ayrıca ekonomi konusunda araştırma yapan çeşitli kuruluşlarda uzman veya yönetici olarak çalışabileceklerdir.

Popüler Etiketler